Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΓρηγόρης Πασχαλίδης, Καθηγητής Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘpaschagr@auth.gr
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ευάγγελος Κουρδής, Καθηγητής Σημειολογίας της μετάφρασης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ ekourdis@frl.auth.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ Παναγιώτης Ξουπλίδης, Διδάκτορας Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας& Φιλολογίας ΑΠΘ xpitsi@hotmail.com
ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ Δέσποινα-Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, Δρ. Αγγλικής & Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘdespinaconstantinidou@yahoo.com
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ Χαρίκλεια (Λία) Γυιόκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού , Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ liayoka@arch.auth.gr
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ Βασιλική Μίσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Λογοτεχνικής Μετάφρασης , Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ vmisiou@enl.auth.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ Συμεών Δεγερμεντζίδης, Δρ. Συγκριτικής Γραμματολογίας & Δρ. Διδακτικής της Λογοτεχνίας και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ simon_deg@yahoo.com