Επίτιμοι Πρόεδροι Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας

Μιχάλης Σετάτος, Καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
Μιχάλης Σετάτος, Καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ Πρόεδρος Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας 1978-1981
Αλέξανδρος-Φαίδων Λαγόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας & Αντεπιστέλλον Mέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
Αλέξανδρος-Φαίδων Λαγόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας & Αντεπιστέλλον Mέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ Πρόεδρος Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας 1981-2013 phaidon@arch.auth.gr