Οι κοινωνικοπολιτικές προσεγγίσεις των αρχαιολογικών και μουσειακών αφηγήσεων

Οι κοινωνικοπολιτικές προσεγγίσεις των αρχαιολογικών και μουσειακών αφηγήσεων

Το Εργαστήριο Σημειωτικής ΑΠΘ και η Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία σας προσκαλούν στη διάλεξη της Αρχοντίας Πολυζούδη, Διδάκτορος του University of Cambridge και Αρχαιολόγου του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα “Οι κοινωνικοπολιτικές προσεγγίσεις των αρχαιολογικών και μουσειακών αφηγήσεων”.

Η παρούσα διάλεξη επιχειρεί να παρουσιάσει το θεωρητικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν αρχικά οι αρχαιολογικές και μουσειακές πρακτικές στην Ελλάδα (και εξακολουθούν να διαμορφώνονται). Συζητά τη χρήση της ελληνικής αρχαιολογίας στη δημιουργία εθνικής ταυτότητας κατά τη διάρκεια του 19ου και του εικοστού αιώνα και εξετάζει το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε και προωθήθηκε από το κράτος η έννοια της ιδεολογικής συνέχειας του ελληνικού παρελθόντος.Τέλος, εξετάζει περαιτέρω την προβολή της αρχαιολογίας στα ελληνικά μουσεία εν γένει, διερευνώντας τις σιωπηρές και ξεκάθαρες διαστάσεις των εκθέσεων τους και τον τρόπο με τον οποίο πολλαπλές αφηγήσεις για το παρελθόν κερδίζουν έκφραση μέσω της πρακτικής των μουσείων τα τελευταία χρόνια.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Σημειωτικής ΑΠΘ, στο ισόγειο της Νέας Φιλοσοφικής, την Τετάρτη 13.2.2019 και ώρα 18.00-20.00.