Διάλεξη Karin Boklund-Λαγοπούλου, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Αλέξανδρου-Φαίδωνα Λαγόπουλου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ

Διάλεξη και ανοιχτή συζήτηση τη Δευτέρα 23/10/2017 στο Εργαστήριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ με θέμα "Σημειωτική και Επιστήμες του Ανθρώπου". Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι η Karin Boklund-Λαγοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογιας ΑΠΘ και ο Αλέξανδρος-Φαίδων Λαγόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Συντονίζει ο Ευάγγελος Κουρδής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ και Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου Σημειωτικής ΑΠΘ.

Η μαγνητοσκόπηση έγινε από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.